Ternyata Ada 3 Kampung Berbahasa Mandailing di Malaysia

Ternyata Ada 3 Kampung Berbahasa Mandailing di Malaysia: Kampung Tambahtin, Kampung Kerangai, dan Kampung Baru Lanjut ManisDi Propinsi Negeri Sembilan, Malaysia, ada tiga perkampungan yang berbahasa Mandailing, yakni Kampung Kerangai, Kampung Tambahtin, dan Kampung Baru Lanjut Manis. Dua diantaranya (Tambahtin dan Kerangai) terletak di daerah (kabupaten) Jelebu dan Kampung Baru Lanjut Manis di Mukim (Kecamatan) Terachi, Daerah Kuala Pilah.

Lokasi Kampung Tambahtin ini tepatnya berada di Pertang, Jelebu, Negeri Sembilan, Malaysia. Penduduk kampung ini merupakan etnis Mandailing yang bermigrasi dari Mandailing, Sumatera ke kawasan Negeri Perak di era 1800-an kemudian pindah ke kawasan Negeri Sembilan. Logat mereka berlanggam Mandailing Godang. Menurut Maznah Hasibuan, semua penduduk di pemukiman itu berbahasa Mandailing, yang turun temurun hingga kepada generasi sekarang. Asal mereka ada yang dari Mandailing Julu, Mandailing Godang, Mandailng Angkola hingga Padang Lawas.

Kaum Mandailing yang berada di Kampung Tambahtin ini memiliki sejarah dan hubungan persaudaraan dengan penduduk di Kampung Kerangai (masih di Daerah Jelebu) dan Kampung Baru Lanjut Manis (Daerah Kuala Pilah), dua kampung yang juga berbahasa Mandailing. Jika ada “siriaon” maupun “siluluton” di Tambahtin maka akan diutus “naipas langka” menuju Kampung Kerangai dan Kampung Baru Lanjut Manis, demikian juga sebaliknya.

Ternyata Ada 3 Kampung Berbahasa Mandailing di Malaysia: Kampung Tambahtin, Kampung Kerangai, dan Kampung Baru Lanjut Manis“Halak di son asalna adong na tingon Kotanopan, Panyabungan, Siabu sampe tu Padang Lawas. Sudena koumta na i tolu kampung on leng marsibinoto tano leluhur. Tai kampung-kampung halak hita na asing di Malaysia on, madung bahat naso mamboto ijia hutana i tano leluhur,” kata Ramli Bin Abdul Karim Hasibuan, pria kelahiran Kerangai kepada Dahlan Batubara dari Mandailing Online ketika berkunjung ke kampung ini 12 Maret lalu.

Ternyata Ada 3 Kampung Berbahasa Mandailing di Malaysia: Kampung Tambahtin, Kampung Kerangai, dan Kampung Baru Lanjut ManisSumber: MandailingOnline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.